Vizita inspectorului general al Bundeswehr-ului în România (Bundeswehr General Inspector in Visit in Romania)

Întrevederea generalului Wolfgang Schneiderhan, inspectorul general al Bundeswehr-ului cu ºeful Statului Major General, amiralul dr. Gheorghe Marin
- foto Valentin Ciobârcã
(General Wolfgang Schneiderhan and Admiral Gheorghe Marin during their meeting)

Întrevederea generalului Wolfgang Schneiderhan, inspectorul general al Bundeswehr-ului cu șeful Statului Major General, amiralul dr. Gheorghe Marin
- foto Valentin Ciobârcă
(General Wolfgang Schneiderhan and Admiral Gheorghe Marin during their meeting)