Ministrul Apărării la Reuniunea CAGRE de la Bruxelles (Defense Minister in CAGRE Reunion in Brussels)

Ministrul Teodor Meleºcanu în timpul ºedinþei de lucru 
sursa: http://www.consilium.europa.eu
(Minister Teodor Melescanu during the working session)

Ministrul Teodor Meleșcanu în timpul ședinței de lucru
sursa: http://www.consilium.europa.eu
(Minister Teodor Melescanu during the working session)