Ministrul Apărării la Reuniunea CAGRE de la Bruxelles (Defense Minister in CAGRE Reunion in Brussels)

Sala de ºedinþe 
sursa: http://www.consilium.europa.eu
(The meeting hall)

Sala de ședințe
sursa: http://www.consilium.europa.eu
(The meeting hall)