Parada militară la Arcul de Triumf (Military Parade at the Arch of Triumph)

Militar prezentând onorul - foto Valentin Ciobârcã
(Military presenting the honor)

Militar prezentând onorul - foto Valentin Ciobârcă
(Military presenting the honor)