Vizita viceamiralului Richard K. Gallagher în România (Vice-Admiral Richard K. Gallagher in visit in Romania) (Visite du vice-amiral Richard K. Gallagher en Roumanie)

Înmânarea Plachetei SMFT - Foto: Cristian Surugiu
(Handing over of the Army Staff Booklet)
(Remise de la Plaquette de l’E.-M.F.T.)

Înmânarea Plachetei SMFT - Foto: Cristian Surugiu
(Handing over of the Army Staff Booklet)
(Remise de la Plaquette de l’E.-M.F.T.)