Vizita în Turcia a ministrului Apărării, Teodor Meleșcanu (Defense Minister Teodor Melescanu on visit in Turkey)

Schimb de cadouri simbolice între cei doi miniºtri ai Apãrãrii
(Exchange of symbolic presents)

Schimb de cadouri simbolice între cei doi miniștri ai Apărării
(Exchange of symbolic presents)