Vizita ministrului apărării, Teodor Meleșcanu, în Serbia (Defense Minister, Teodor Melescanu on visit in Serbia) (Visite du ministre de la Défense, M. Teodor Melescanu, en Serbie)

Aspect din timpul primirii la Ministerul Apãrãrii
(Aspect during the receive at the MoD)
(Image de l’accueil au ministère de la Défense)

Aspect din timpul primirii la Ministerul Apărării
(Aspect during the receive at the MoD)
(Image de l’accueil au ministère de la Défense)