Vizita ministrului apărării, Teodor Meleșcanu, în Serbia (Defense Minister, Teodor Melescanu on visit in Serbia) (Visite du ministre de la Défense, M. Teodor Melescanu, en Serbie)

Ministrul apãrãrii împreunã cu ºeful Statului Major General al Armatei Serbiei
(Defense Minister and chief of General Staff of the Serbian armed forces)
(Le ministre de la Défense et le chef d’Etat-Major de l’Armée serbe)

Ministrul apărării împreună cu șeful Statului Major General al Armatei Serbiei
(Defense Minister and chief of General Staff of the Serbian armed forces)
(Le ministre de la Défense et le chef d’Etat-Major de l’Armée serbe)