Colinde la Pomul de Crăciun (Christmas carols at the Christmas tree)

Moment artistic oferit de Muzica Reprezentativã a MAp - foto Florin Dobrater
(Artistic moment of the MoD Representative Band)

Moment artistic oferit de Muzica Reprezentativă a MAp - foto Florin Dobrater
(Artistic moment of the MoD Representative Band)