Comemorarea Eroilor Revoluției (Commemoration of the Heroes of revolution)

 Ministrul apãrãrii trece în revistã garda de onoare - foto Petricã Mihalache (Defense Minister reviewing the Guard of Honor)

Ministrul apărării trece în revistă garda de onoare - foto Petrică Mihalache (Defense Minister reviewing the Guard of Honor)