Preºedintele Comitetului Militar al Uniunii Europene, generalul Henri Bentégeat, salutã drapelul românesc
- foto Petricã Mihalache (The EU Military Committee Chairman, General Henri Bentegeat saluting the Romanian Flag)Generalul Henri Bentégeat trece în revistã Garda de Onoare 
- foto Petricã Mihalache (General Henri Bentegeat reviewing the Guard of Honor)Amiralul Gheorghe Marin împreunã cu generalul Henri Bentégeat la ceremonialul oficial
- foto Petricã Mihalache (Admiral Gheorghe Marin and General Henri Bentegeat during the official ceremony)
Președintele Comitetului Militar al Uniunii Europene, generalul Henri Bentégeat, salută drapelul românesc
- foto Petrică Mihalache (The EU Military Committee Chairman, General Henri Bentegeat saluting the Romanian Flag)
Vizualizat: 1301 ori.
Generalul Henri Bentégeat trece în revistă Garda de Onoare
- foto Petrică Mihalache (General Henri Bentegeat reviewing the Guard of Honor)
Vizualizat: 1336 ori.
Amiralul Gheorghe Marin împreună cu generalul Henri Bentégeat la ceremonialul oficial
- foto Petrică Mihalache (Admiral Gheorghe Marin and General Henri Bentegeat during the official ceremony)
Vizualizat: 1125 ori.
Delegaþia Comitetului Militar al Uniunii Europene condusã de generalul Henri Bentégeat 
- foto Petricã Mihalache (The EU Military Committee delegation headed by General Henri Bentegeat)Conducerea Statului Major General ºi reprezentanþii categoriilor de forþe în dialog cu preºedintele Comitetului Militar al Uniunii Europene
- foto Petricã Mihalache (MoD leaders and representatives of services in dialogue with the EU Military Committee Chairman)Ministrul Apãrãrii, Teodor Meleºcanu, ºi Preºedintele Comitetului Militar al Uniunii Europene, generalul Henri Bentégeat - foto Petricã Mihalache
Delegația Comitetului Militar al Uniunii Europene condusă de generalul Henri Bentégeat
- foto Petrică Mihalache (The EU Military Committee delegation headed by General Henri Bentegeat)
Vizualizat: 1117 ori.
Conducerea Statului Major General și reprezentanții categoriilor de forțe în dialog cu președintele Comitetului Militar al Uniunii Europene
- foto Petrică Mihalache (MoD leaders and representatives of services in dialogue with the EU Military Committee Chairman)
Vizualizat: 1179 ori.
Ministrul Apărării, Teodor Meleșcanu, și Președintele Comitetului Militar al Uniunii Europene, generalul Henri Bentégeat - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1081 ori.
Aspect din timpul convorbirilor oficiale desfãºurate la sediul M.Ap. - foto Petricã Mihalache Aspect din timpul declaraþiilor de presã organizate la Cercul Militar Naþional - foto Petricã Mihalache Declaraþia de presã a generalului Ioan Sorin - foto Petricã Mihalache
Aspect din timpul convorbirilor oficiale desfășurate la sediul M.Ap. - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1084 ori.
Aspect din timpul declarațiilor de presă organizate la Cercul Militar Național - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1096 ori.
Declarația de presă a generalului Ioan Sorin - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1078 ori.
Generalul Henri Bentégeat ºi generalul Ioan Sorin - foto Petricã Mihalache Generalul  Bentégeat depune o coroanã de flori la Mormântul Ostaºului Necunoscut - foto Petricã Mihalache
Generalul Henri Bentégeat și generalul Ioan Sorin - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1140 ori.
Generalul Bentégeat depune o coroană de flori la Mormântul Ostașului Necunoscut - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1181 ori.