ªeful SMG þine cuvântul de deschidereMinistrul apãrãrii se adreseazã participanþilorPrezentarea rapoartelor de autoevaluare
Șeful SMG ține cuvântul de deschidere
Vizualizat: 989 ori.
Ministrul apărării se adresează participanților
Vizualizat: 905 ori.
Prezentarea rapoartelor de autoevaluare
Vizualizat: 896 ori.
Aspect din timpul activitãþii
Aspect din timpul activității
Vizualizat: 1031 ori.