ªeful SMG þine cuvântul de deschidereMinistrul apãrãrii se adreseazã participanþilorPrezentarea rapoartelor de autoevaluare
Șeful SMG ține cuvântul de deschidere
Vizualizat: 991 ori.
Ministrul apărării se adresează participanților
Vizualizat: 907 ori.
Prezentarea rapoartelor de autoevaluare
Vizualizat: 897 ori.
Aspect din timpul activitãþii
Aspect din timpul activității
Vizualizat: 1032 ori.