Ministrul ungar al apărării, în vizită oficială în România(Hungarian Defense Minister in official visit in Romania) (Le ministre hongrois de la Défense, en visite officielle en Roumanie)

Ministrul Teodor Meleºcanu ureazã bun venit oaspeþilor din Ungaria - foto Florin Dobrater
(Le ministre Teodor Melescanu souhaitant la bienvenue aux invités hongrois)

Ministrul Teodor Meleșcanu urează bun venit oaspeților din Ungaria - foto Florin Dobrater
(Le ministre Teodor Melescanu souhaitant la bienvenue aux invités hongrois)