Miniºtrii apãrãrii pe timpul declaraþiilor de presã (Defence Ministers during the press statement) - foto Petricã MihalacheAspect din timpul ceremoniei de primire de la Complexul Militar Baneasa (Receiving ceremony at Baneasa Military Complex)- foto Petricã MihalacheTrecerea în revista a gãrzii de onoare (Review of the Guard of Honor)- foto Petricã Mihalache
Miniștrii apărării pe timpul declarațiilor de presă (Defence Ministers during the press statement) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 925 ori.
Aspect din timpul ceremoniei de primire de la Complexul Militar Baneasa (Receiving ceremony at Baneasa Military Complex)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 841 ori.
Trecerea în revista a gărzii de onoare (Review of the Guard of Honor)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 935 ori.
Întâlnirea cu secretarul de stat, Corneliu Dobriþoiu (Meeting the State Secretary Corneliu Dobritoiu) - foto Petricã MihalacheMinistrului Jung îi sunt prezentaþi membrii delegaþiei române (Romanian delegation is introduced to Minister Jung) - foto Petricã MihalacheMinistrului german al apãrãrii îi sunt prezentaþi membrii delegaþiei române(Romanian delegation is introduced to the German Defence Minister) - foto Petricã Mihalache
Întâlnirea cu secretarul de stat, Corneliu Dobrițoiu (Meeting the State Secretary Corneliu Dobritoiu) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 900 ori.
Ministrului Jung îi sunt prezentați membrii delegației române (Romanian delegation is introduced to Minister Jung) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 842 ori.
Ministrului german al apărării îi sunt prezentați membrii delegației române(Romanian delegation is introduced to the German Defence Minister) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 870 ori.
Aspect din timpul declaraþiilor de presã (Aspect during the press statement)- foto Petricã MihalacheDeclaraþia de presã a ministrului Teodor Meleºcanu (Press Statement of Minister Teodor Melescanu)- foto Petricã MihalacheDeclaraþia de presã a ministrului german al apãrãrii(Press statement of German Defence Minister) - foto Petricã Mihalache
Aspect din timpul declarațiilor de presă (Aspect during the press statement)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 889 ori.
Declarația de presă a ministrului Teodor Meleșcanu (Press Statement of Minister Teodor Melescanu)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 891 ori.
Declarația de presă a ministrului german al apărării(Press statement of German Defence Minister) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 831 ori.
Aspect din timpul convorbirilor cu membrii ai Comisiei pentru  Apãrare, Ordine Publicã ºi Siguranþã Naþionalã(Aspect during the talks with the members of the Commission for Defence, Public Order and National Security) - foto Petricã Mihalache Aspect din timpul convorbirilor de la Ministerul Apãrãrii (Talks at the MoD HQ)- foto Petricã Mihalache
Aspect din timpul convorbirilor cu membrii ai Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională(Aspect during the talks with the members of the Commission for Defence, Public Order and National Security) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 927 ori.
Aspect din timpul convorbirilor de la Ministerul Apărării (Talks at the MoD HQ)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 985 ori.