Personalitãþile participante la activitate (Personalities participating to the activity)- foto Cãtãlin OvreiuMinistrul apãrãrii deschide activitatea de bilanþ (Defence Minister opening the activity of analyse)- foto Valentin Ciobârcã Ministrul apãrãrii adresându-se audienþei (Defence Minister addressing to the audiance)- foto Eugen Mihai
Personalitățile participante la activitate (Personalities participating to the activity)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 759 ori.
Ministrul apărării deschide activitatea de bilanț (Defence Minister opening the activity of analyse)- foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 712 ori.
Ministrul apărării adresându-se audienței (Defence Minister addressing to the audiance)- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 700 ori.
Premierul se adreseazã audienþei(The Prime Minister addressing to the audiance) - foto Cãtãlin OvreiuPreºedintele Traian Bãsescu adresându-se audienþei (President Traian Basescu addressing to the audiance) - foto Eugen MihaiMinistrul apãrãrii înmâneazã diplomele de excelenþã (Defence Minister awarding the Diplomas of Excellency)- foto Eugen Mihai
Premierul se adresează audienței(The Prime Minister addressing to the audiance) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 720 ori.
Președintele Traian Băsescu adresându-se audienței (President Traian Basescu addressing to the audiance) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 733 ori.
Ministrul apărării înmânează diplomele de excelență (Defence Minister awarding the Diplomas of Excellency)- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 726 ori.
Preºedintele Bãsescu îi felicitã pe militarii raniþi (President Basescu congratulating the wounded military)- foto Cãtãlin OvreiuPremierul Tariceanu le mulþumeºte militarilor rãniþi în teatrele de operaþii (PM Tariceanu congratulating the military who habe been wounded in the theatres of operations)- foto Cãtãlin OvreiuParticipanþi la activitate(Participants)- foto Eugen Mihai
Președintele Băsescu îi felicită pe militarii raniți (President Basescu congratulating the wounded military)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 740 ori.
Premierul Tariceanu le mulțumește militarilor răniți în teatrele de operații (PM Tariceanu congratulating the military who habe been wounded in the theatres of operations)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 769 ori.
Participanți la activitate(Participants)- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 1021 ori.
Ministrul apãrãrii în timpul declaraþiilor de presã (Defence Minister during the press statement)- foto Valentin Ciobârcã
Ministrul apărării în timpul declarațiilor de presă (Defence Minister during the press statement)- foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 800 ori.