Analiza activității MAp (Analyse of the MoD activity)

Ministrul apãrãrii în timpul declaraþiilor de presã (Defence Minister during the press statement)- foto Valentin Ciobârcã

Ministrul apărării în timpul declarațiilor de presă (Defence Minister during the press statement)- foto Valentin Ciobârcă