Depuneri de coroane la Monumentul Infanteriei(Lay of wreaths at the Monument of Infantry)

Conducerea Ministerului Apãrãrii prezentã la Monumentul Infanteriei (MoD leaders at the Monument of Infantry)- foto Cãtãlin Ovreiu

Conducerea Ministerului Apărării prezentă la Monumentul Infanteriei (MoD leaders at the Monument of Infantry)- foto Cătălin Ovreiu