Highlight for Album: Coroane de flori depuse la Monumentul Eroilor Patriei(Lay of wreaths at Monumentul Eroilor Patriei) Highlight for Album: Depuneri de coroane la Mormântul Ostaºului Necunoscut(Lay of wreaths at the Monument of the Unknown Soldier)Veterani de rãzboi (Veterans)
Veterani de război (Veterans)
Vizualizat: 1154 ori.
Veterani de rãzboi pe timpul intonãrii Imnului de Stat (Veterans during the tune of the State Anthem)- Foto: Petricã MihalacheGenealul Marin Dragnea, preºedintele ANVR (General Marin Dragnea, the VNA president)- Foto: Petricã MihalacheGeneralul Constantin Degeratu îi înmâneazã decoraþia unui veteran de rãzboi(General Constantin Degeratu handing the decoration to a veteran) - Foto: Petricã Mihalache
Veterani de război pe timpul intonării Imnului de Stat (Veterans during the tune of the State Anthem)- Foto: Petrică Mihalache
Vizualizat: 955 ori.
Genealul Marin Dragnea, președintele ANVR (General Marin Dragnea, the VNA president)- Foto: Petrică Mihalache
Vizualizat: 984 ori.
Generalul Constantin Degeratu îi înmânează decorația unui veteran de război(General Constantin Degeratu handing the decoration to a veteran) - Foto: Petrică Mihalache
Vizualizat: 1007 ori.
Mesajul ministrului apãrãrii, Teodor Meleºcanu (Message of the Defence Minister, Teodor Melescanu) - Foto: Petricã MihalacheMinistrul apãrãrii Teodor Meleºcanu îi înmâneazã placa aniversarã generalului Marin Dragnea (Defence Minister Teodor Melescanu handing the anniversary booklet to General Marin Dragnea)- Foto: Petricã MihalacheMinistrul apãrãrii Teodor Meleºcanu semneazã pe plicul dedicat Zilei Veteranilor de Rãzboi (Defence Minister Teodor Melescanu signing on the envelope dedicated to the Day of War Veterans)- Foto: Petricã Mihalache
Mesajul ministrului apărării, Teodor Meleșcanu (Message of the Defence Minister, Teodor Melescanu) - Foto: Petrică Mihalache
Vizualizat: 838 ori.
Ministrul apărării Teodor Meleșcanu îi înmânează placa aniversară generalului Marin Dragnea (Defence Minister Teodor Melescanu handing the anniversary booklet to General Marin Dragnea)- Foto: Petrică Mihalache
Vizualizat: 992 ori.
Ministrul apărării Teodor Meleșcanu semnează pe plicul dedicat Zilei Veteranilor de Război (Defence Minister Teodor Melescanu signing on the envelope dedicated to the Day of War Veterans)- Foto: Petrică Mihalache
Vizualizat: 875 ori.
Participanþii la Adunarea Solemnã (Participants in the Solemn Assembly)- Foto: Petricã MihalachePrezidiul Adunãrii Solemne dedicate Zilei Veteranilor de Rãzboi(Presidium of the Solemn Assembly dedicated to the Day of Veterans) - Foto: Petricã Mihalacheªeful cancelariei Primului Ministru, Dorin Marian, îi înmâneazã placheta aniversarã colonelului (r) ªtefan Cucu (Chief of the PM Office, Dorin Marian handing the anniversary booklet to Col. (ret)ªtefan Cucu) - Foto: Petricã Mihalache
Participanții la Adunarea Solemnă (Participants in the Solemn Assembly)- Foto: Petrică Mihalache
Vizualizat: 959 ori.
Prezidiul Adunării Solemne dedicate Zilei Veteranilor de Război(Presidium of the Solemn Assembly dedicated to the Day of Veterans) - Foto: Petrică Mihalache
Vizualizat: 845 ori.
Șeful cancelariei Primului Ministru, Dorin Marian, îi înmânează placheta aniversară colonelului (r) Ștefan Cucu (Chief of the PM Office, Dorin Marian handing the anniversary booklet to Col. (ret)Ștefan Cucu) - Foto: Petrică Mihalache
Vizualizat: 995 ori.
ªeful cancelariei Primului Ministru, Dorin Marian, îi înmâneazã placheta aniversarã generalului Teodor Halic (Chief of the PM Office, Dorin Marian handing the anniversary booklet to General Teodor Halic) - Foto: Petricã Mihalache
Șeful cancelariei Primului Ministru, Dorin Marian, îi înmânează placheta aniversară generalului Teodor Halic (Chief of the PM Office, Dorin Marian handing the anniversary booklet to General Teodor Halic) - Foto: Petrică Mihalache
Vizualizat: 1086 ori.