Conducerea Ministerului Apãrãrii depune o coroanã de flori la Monumentul Ostaºului Necunoscut(MoD leaders laying a wreath at the Monument of the Unknown Soldier) - foto Cãtãlin OvreiuCoroana depusã de veteranii de rãzboi (The wreath laid by the Veterans)  - foto Cãtãlin OvreiuMilitarii Regimentului 30 Gardã prezintã onorul(Military from the 30th Guard Regiment presenting the Honor)  - foto Cãtãlin Ovreiu
Conducerea Ministerului Apărării depune o coroană de flori la Monumentul Ostașului Necunoscut(MoD leaders laying a wreath at the Monument of the Unknown Soldier) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 717 ori.
Coroana depusă de veteranii de război (The wreath laid by the Veterans) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 680 ori.
Militarii Regimentului 30 Gardă prezintă onorul(Military from the 30th Guard Regiment presenting the Honor) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 738 ori.
Oficialitãþile participante la ceremonia desfaºuratã la Monumentul Ostaºului Necunoscut (Officials participating in the ceremony occurred at the Monument of the Unknown Soldier) - foto Cãtãlin Ovreiu
Oficialitățile participante la ceremonia desfașurată la Monumentul Ostașului Necunoscut (Officials participating in the ceremony occurred at the Monument of the Unknown Soldier) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 649 ori.