Bobocu

UN militar care a depus jurãmântul împreunã cu familia ºi comandantul ªcolii de Aplicaþie a Forþelor Aeriene, comandor Nicolae Jianu (A military and his relatives together with Commander Nicolae Jitianu, the commander of the Air Force School)

UN militar care a depus jurământul împreună cu familia și comandantul Școlii de Aplicație a Forțelor Aeriene, comandor Nicolae Jianu (A military and his relatives together with Commander Nicolae Jitianu, the commander of the Air Force School)