Vizita Ministrului Apărării în Kosovo (Defence Minister in visit in Kosovo)

Aspect din timpul vizitei Ministrului Apãrãrii în Kosovo (Defence Minister during the visit in Kosovo) - foto MAp

Aspect din timpul vizitei Ministrului Apărării în Kosovo (Defence Minister during the visit in Kosovo) - foto MAp