Aspecte de la ceremonialul de la Monumentul Eroilor Patriei (Aspects from the ceremony at the Monument of the Heroes)

Elevii ªcolii Sfântul Elefterie din Bucureºti aduc un omagiu Eroilor Patriei (Students from Sfântul Elefterie School from Bucharest, paying homage to the  Heroes)- foto Petricã Mihalache

Elevii Școlii Sfântul Elefterie din București aduc un omagiu Eroilor Patriei (Students from Sfântul Elefterie School from Bucharest, paying homage to the Heroes)- foto Petrică Mihalache