Delegație militară ungară în vizită la București (Hungarian military delegation in visit to Bucharest)

Delegaþia ungarã este primitã de secretarul de stat Corneliu Dobriþoiu (The Hungarian delegation was received by the State Secretary -Corneliu Dobriþoiu) foto Eugen Mihai

Delegația ungară este primită de secretarul de stat Corneliu Dobrițoiu (The Hungarian delegation was received by the State Secretary -Corneliu Dobrițoiu) foto Eugen Mihai