Delegație militară ungară în vizită la București (Hungarian military delegation in visit to Bucharest)

Generalul maior ªtefan Oprea împreunã cu generalul-maior Jozsef Bali (Major General ªtefan Oprea and Major General Jozsef Bali)- foto Vali Ciobârcã

Generalul maior Ștefan Oprea împreună cu generalul-maior Jozsef Bali (Major General Ștefan Oprea and Major General Jozsef Bali)- foto Vali Ciobârcă