Mormântul Ostaºului Necunoscut - participanþii la ceremonial (Grave of the Unknown Soldier - participants to the ceremnoy) - foto Vali Ciobârca Mormântul Ostaºului Necunoscut - Aspect din timpul slujbei religioase (Grave of the Unknown Soldier - Religious ceremony) - Vali CiobârcãMormântul Ostaºului Necunoscut - Conducerea Ministerului Apãrãrii depune o coroanã de flori (Grave of the Unknown Soldier -MoD leaders laying a wreath)- Vali Ciobârcã
Mormântul Ostașului Necunoscut - participanții la ceremonial (Grave of the Unknown Soldier - participants to the ceremnoy) - foto Vali Ciobârca
Vizualizat: 1281 ori.
Mormântul Ostașului Necunoscut - Aspect din timpul slujbei religioase (Grave of the Unknown Soldier - Religious ceremony) - Vali Ciobârcă
Vizualizat: 1451 ori.
Mormântul Ostașului Necunoscut - Conducerea Ministerului Apărării depune o coroană de flori (Grave of the Unknown Soldier -MoD leaders laying a wreath)- Vali Ciobârcă
Vizualizat: 1302 ori.
Mormântul Ostaºului Necunoscut - Veteranii de rãzboi depun o coroanã de flori(Grave of the Unknown Soldier - Veterans laying a wreath)- Vali CiobârcãFormaþie de elicoptere survoleazã Mormântul Ostaºului necunoscut (Helicopters flying over the Grave of the Unknown Soldier)- Vali CiobârcãPiloþii militari aduc un omagiu eroilor la Mormântul Ostaºului Necunoscut(Military pilots paying homage to the heroes at the Grave of the Unknown Soldier) - Vali Ciobârcã
Mormântul Ostașului Necunoscut - Veteranii de război depun o coroană de flori(Grave of the Unknown Soldier - Veterans laying a wreath)- Vali Ciobârcă
Vizualizat: 1302 ori.
Formație de elicoptere survolează Mormântul Ostașului necunoscut (Helicopters flying over the Grave of the Unknown Soldier)- Vali Ciobârcă
Vizualizat: 1223 ori.
Piloții militari aduc un omagiu eroilor la Mormântul Ostașului Necunoscut(Military pilots paying homage to the heroes at the Grave of the Unknown Soldier) - Vali Ciobârcă
Vizualizat: 1198 ori.
Mormântul Ostaºului Necunoscut - Audienþa salutã Garda de Onoare (Grave of the Unknown Soldier - The audiance saluting the Guard of Honor)- Vali CiobârcãMormântul ostaºului necunoscut - Bucureºteni participanþi la ceremonial(Grave of the Unknown Soldier - people from Bucharest participating in the ceremony) - Vali CiobârcãMonumentul Eroilor Patriei-Participanþii la ceremonial (Monument of the Homeland Heroes - Participants in the ceremony)- foto Petricã Mihalache
Mormântul Ostașului Necunoscut - Audiența salută Garda de Onoare (Grave of the Unknown Soldier - The audiance saluting the Guard of Honor)- Vali Ciobârcă
Vizualizat: 1273 ori.
Mormântul ostașului necunoscut - Bucureșteni participanți la ceremonial(Grave of the Unknown Soldier - people from Bucharest participating in the ceremony) - Vali Ciobârcă
Vizualizat: 1194 ori.
Monumentul Eroilor Patriei-Participanții la ceremonial (Monument of the Homeland Heroes - Participants in the ceremony)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1360 ori.
Monumentul Eroilor Patriei - Delegaþia Ministerului Apãrãrii depune o coroanã de flori (Monument of the Homeland Heroes - MoD delegation laying a wreath) - foto Petricã MihalacheMonumentul Eroilor Patriei-Defilarea Gãrzii de Onoare (Monument of the Homeland Heroes- Parade of the Guard of Honor)- foto Petricã MihalacheMonumentul Eroilor Patriei (Monument of the Homeland Heroes)- foto Petricã Mihalache
Monumentul Eroilor Patriei - Delegația Ministerului Apărării depune o coroană de flori (Monument of the Homeland Heroes - MoD delegation laying a wreath) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1246 ori.
Monumentul Eroilor Patriei-Defilarea Gărzii de Onoare (Monument of the Homeland Heroes- Parade of the Guard of Honor)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1312 ori.
Monumentul Eroilor Patriei (Monument of the Homeland Heroes)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1693 ori.
Secretarul de stat Georgeta Ionescu primeºte raportul Gãrzii de Onoare la Cimitirul Eroilor Revoluþiei (State Secretary Georgeta Ionescu receives the report of the Guard of Honor at the Graveyard of the Heroes of the Revolution) - foto Petricã MihalacheDelegaþia Ministerului Apãrãrii depune o coroanã de flori la Cimitirul Eroilor Revoluþiei(MoD delegation laying a wreath at the Graveyard of the Heroes of the Revolution) - foto Petricã MihalacheGarda de onoare în cinstea eroilor patriei de la cimitirul Militar Ghencea(Guard of Honor paying honor to the heroes at Ghencea Military Graveyard) - foto Eugen Mihai
Secretarul de stat Georgeta Ionescu primește raportul Gărzii de Onoare la Cimitirul Eroilor Revoluției (State Secretary Georgeta Ionescu receives the report of the Guard of Honor at the Graveyard of the Heroes of the Revolution) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1462 ori.
Delegația Ministerului Apărării depune o coroană de flori la Cimitirul Eroilor Revoluției(MoD delegation laying a wreath at the Graveyard of the Heroes of the Revolution) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1277 ori.
Garda de onoare în cinstea eroilor patriei de la cimitirul Militar Ghencea(Guard of Honor paying honor to the heroes at Ghencea Military Graveyard) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 1232 ori.