Bucuresti (Bucharest)

Mormântul Ostaºului Necunoscut - participanþii la ceremonial (Grave of the Unknown Soldier - participants to the ceremnoy) - foto Vali Ciobârca

Mormântul Ostașului Necunoscut - participanții la ceremonial (Grave of the Unknown Soldier - participants to the ceremnoy) - foto Vali Ciobârca