Bucuresti (Bucharest)

Mormântul Ostaºului Necunoscut - Audienþa salutã Garda de Onoare (Grave of the Unknown Soldier - The audiance saluting the Guard of Honor)- Vali Ciobârcã

Mormântul Ostașului Necunoscut - Audiența salută Garda de Onoare (Grave of the Unknown Soldier - The audiance saluting the Guard of Honor)- Vali Ciobârcă