Irak (Iraq)

Aspect din timpul ceremonialului desfãºurat în tabãra româneascã din Tallil (Ceremony occured in Tallil Romanian Camp)- foto Adrian Gâtman

Aspect din timpul ceremonialului desfășurat în tabăra românească din Tallil (Ceremony occured in Tallil Romanian Camp)- foto Adrian Gâtman