Teodor Meleșcanu, la Reuniunea Formală a Miniștrilor Apărării NATO (Teodor Melescanu in the Formal Reunion of NATO Defense Ministers)

Secretarul de stat Georgeta Elisabeta Ionescu pe timpul lucrãrilor reuniunii (State Secretary Georgeta Elisabeta Ionescu during the Reunion work session) - sursa: www.nato.int

Secretarul de stat Georgeta Elisabeta Ionescu pe timpul lucrărilor reuniunii (State Secretary Georgeta Elisabeta Ionescu during the Reunion work session) - sursa: www.nato.int