Ziua I(Day 1)

Jurnaliºtii cursanþi împreunã cu instructorii americani la lucrarile de deschidere a cursului (Journalists the students together their US trainers during the opening of the Course) - foto Eugen Mihai

Jurnaliștii cursanți împreună cu instructorii americani la lucrarile de deschidere a cursului (Journalists the students together their US trainers during the opening of the Course) - foto Eugen Mihai