Ziua II - Prezentarea măsurilor de prim ajutor (Day 2 - Presentation of the first aid measures)

Demonstraþie  de aplicare corectã a unui bandaj(Demonstration of a correct bandage)

Demonstrație de aplicare corectă a unui bandaj(Demonstration of a correct bandage)