Ziua V - Festivitatea de încheiere

Jurnaliºtii absolvenþi ai cursului pentru corespondenþi de rãzboi alãturi de absolvenþii cursului introductiv pentru ofiþerii de relaþii publice - foto Constantin Bãlan

Jurnaliștii absolvenți ai cursului pentru corespondenți de război alături de absolvenții cursului introductiv pentru ofițerii de relații publice - foto Constantin Bălan