Sosirea ministrului Apãrãrii în Piaþa Tricolorului din Braºov - foto Petricã MihalacheTeodor Meleºcanu trece în revistã garda de onoare - foto Petricã MihalacheDezvelirea plãcii inscripþionatã cu denumirea brigãzii ºi cu însemnul heraldic al acesteia - foto Petricã Mihalache
Sosirea ministrului Apărării în Piața Tricolorului din Brașov - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1458 ori.
Teodor Meleșcanu trece în revistă garda de onoare - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1338 ori.
Dezvelirea plăcii inscripționată cu denumirea brigăzii și cu însemnul heraldic al acesteia - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1192 ori.
Aspect din timpul ceremonialului - foto Petricã MihalacheAspect din timpul defilãrii militarilor Brigãzii 2 VM - foto Petricã MihalacheDefilarea vânãtorilor de munte - foto Petricã Mihalache
Aspect din timpul ceremonialului - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1299 ori.
Aspect din timpul defilării militarilor Brigăzii 2 VM - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1418 ori.
Defilarea vânătorilor de munte - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1367 ori.
Teodor Meleºcanu ºi gl.lt. Teodor Frunzeti, ºeful Statului Major al Forþelor Terestre, participã la expoziþia de tehnicã militarã - foto Petricã Mihalache
Teodor Meleșcanu și gl.lt. Teodor Frunzeti, șeful Statului Major al Forțelor Terestre, participă la expoziția de tehnică militară - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1477 ori.