Aspect din timpul activitãþilor distinºilor vizitatori - foto Petricã MihalacheAspect din timpul conferinþei de presã - foto Petricã MihalacheConsilierul prezidenþial Constantin Degeratu ºi secretarul de stat Georgeta Ionescu - foto Petricã Mihalache
Aspect din timpul activităților distinșilor vizitatori - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1207 ori.
Aspect din timpul conferinței de presă - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1359 ori.
Consilierul prezidențial Constantin Degeratu și secretarul de stat Georgeta Ionescu - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1287 ori.
Foto grup - foto Petricã MihalacheGeorgeta Ionescu încearcã armele din simulatorul de tragere - foto Petricã MihalacheGeorgeta Ionescu ºi Nicholas Taubman - foto Petricã Mihalache
Foto grup - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1407 ori.
Georgeta Ionescu încearcă armele din simulatorul de tragere - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1425 ori.
Georgeta Ionescu și Nicholas Taubman - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1357 ori.
Secretarul de stat Georgeta Ionescu ºi co-directorul român al exerciþiului, colonelul Dragomir Nicolae - foto Petricã MihalacheSecretarul de stat Georgeta Ionescu ºi Nicholas Taubman, ambasodorul SUA  - foto Petricã Mihalacheªeful SMFT, gl. lt. Teodor Frunzeti rãspunde la întrebãrile jurnaliºtilor - foto Petricã Mihalache
Secretarul de stat Georgeta Ionescu și co-directorul român al exercițiului, colonelul Dragomir Nicolae - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1642 ori.
Secretarul de stat Georgeta Ionescu și Nicholas Taubman, ambasodorul SUA - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1235 ori.
Șeful SMFT, gl. lt. Teodor Frunzeti răspunde la întrebările jurnaliștilor - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1380 ori.
ªeful SMG, amiralul dr. Gheorghe Marin ºi ambasadorul SUA, Nicholas Taubman - foto Petricã MihalacheSimulatorul de trageri cu armamentul uºor - foto Petricã Mihalache
Șeful SMG, amiralul dr. Gheorghe Marin și ambasadorul SUA, Nicholas Taubman - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1248 ori.
Simulatorul de trageri cu armamentul ușor - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1308 ori.