Amiralul Gheorghe Marin mulþumeºte ambasadorului Mihai Stuparu pentru sprijinul acordat militarilor români în Irak (Admiral Gheorghe Marin thanks to Ambassador Mihai Stuparu for the support granted to the Romanian military in Iraq)- foto Cãtãlin OvreiuMinistrul Apãrãrii mulþumeºte ambasadorului Mihai Stuparu pentru întreaga activitate desfãºuratã ca ambasador în Irak (The Defence Minister thanks to Ambassador Mihai Stuparu for his entire activity as Ambassador in Iraq) - foto Cãtãlin OvreiuMinistrul Teodor Meleºcanu felicitã pe ambasadorul Mihai Stuparu cu ocazia înaintãrii în grad - foto Cãtãlin Ovreiu
Amiralul Gheorghe Marin mulțumește ambasadorului Mihai Stuparu pentru sprijinul acordat militarilor români în Irak (Admiral Gheorghe Marin thanks to Ambassador Mihai Stuparu for the support granted to the Romanian military in Iraq)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1455 ori.
Ministrul Apărării mulțumește ambasadorului Mihai Stuparu pentru întreaga activitate desfășurată ca ambasador în Irak (The Defence Minister thanks to Ambassador Mihai Stuparu for his entire activity as Ambassador in Iraq) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1248 ori.
Ministrul Teodor Meleșcanu felicită pe ambasadorul Mihai Stuparu cu ocazia înaintării în grad - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1092 ori.
Ministrul Teodor Meleºcanu înmâneazã ambasadorului Mihai Stuparu Emblema de Onoare a Armatei României (Defence Minister Teodor Meleºcanu offering to Ambassador Mihai Stuparu the Emblem of Honor of the Romanian Armed Forces)- foto Cãtãlin Ovreiuªeful SMG, amiralul Gheorghe Marin, felicitã pe ambasadorul Mihai Stuparu cu ocazia înaintãrii în grad (Chief of General Staff, Admiral Gheorghe Marin congratulating Ambassador Mihai Stuparu for his rise in rank)- foto Cãtãlin Ovreiu
Ministrul Teodor Meleșcanu înmânează ambasadorului Mihai Stuparu Emblema de Onoare a Armatei României (Defence Minister Teodor Meleșcanu offering to Ambassador Mihai Stuparu the Emblem of Honor of the Romanian Armed Forces)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1141 ori.
Șeful SMG, amiralul Gheorghe Marin, felicită pe ambasadorul Mihai Stuparu cu ocazia înaintării în grad (Chief of General Staff, Admiral Gheorghe Marin congratulating Ambassador Mihai Stuparu for his rise in rank)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1174 ori.