Preºedintele Traian Bãsescu trece în revistã Garda de Onoare (President Traian Bãsescu is reviewing the Guard of Honor)- foto Valentin CiobârcãDeschiderea Cermoniei - Intonarea Imnului de Stat (Open of ceremony - Tune of the State Anthem)- foto Valentin CiobârcãAlocuiunea rectorului U.N.Ap., gl.prof.univ.dr. Mircea Mureºan (Speech of the NDU, General, Professor,Ph.D.Mircea Mureºan) - foto Valentin Ciobârcã
Președintele Traian Băsescu trece în revistă Garda de Onoare (President Traian Băsescu is reviewing the Guard of Honor)- foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 977 ori.
Deschiderea Cermoniei - Intonarea Imnului de Stat (Open of ceremony - Tune of the State Anthem)- foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 841 ori.
Alocuiunea rectorului U.N.Ap., gl.prof.univ.dr. Mircea Mureșan (Speech of the NDU, General, Professor,Ph.D.Mircea Mureșan) - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 828 ori.
Partcipanþii la eveniment (Participants)- foto Valentin CiobârcãRecompensarea ºefului promoþiei (Award for the chief of graduates)- foto Valentin CiobârcãMonumentul Eroilor Patriei din faþa UNAp (Monument of the Heroes, in front of the NDU)- foto Valentin Ciobârcã
Partcipanții la eveniment (Participants)- foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 821 ori.
Recompensarea șefului promoției (Award for the chief of graduates)- foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 827 ori.
Monumentul Eroilor Patriei din fața UNAp (Monument of the Heroes, in front of the NDU)- foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 938 ori.
Felicitãri din partea Gl. (r) Marin Dragnea preºedinte ANVR  (Congratulations addressed by General Marin Dragnea (ret), RWVNA president)- foto Valentin CiobârcãAlocuþiunea preºedintelui Traian Bãsescu (Speech of President Traian Bãsescu)- foto Valentin CiobârcãMomentul solemn al intonãrii imnului Gaudeamus Igitur (Solemn moment, tune of Gaudeamus Igitur)- foto Valentin Ciobârcã
Felicitări din partea Gl. (r) Marin Dragnea președinte ANVR (Congratulations addressed by General Marin Dragnea (ret), RWVNA president)- foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 878 ori.
Alocuțiunea președintelui Traian Băsescu (Speech of President Traian Băsescu)- foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 816 ori.
Momentul solemn al intonării imnului Gaudeamus Igitur (Solemn moment, tune of Gaudeamus Igitur)- foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 778 ori.
Militarii Regimentului 30 Gardã prezintã onorul (Military of the 30th Guard Regiment presenting the honor)- foto Valentin CiobârcãFotografie de grup (Family photo)- foto Valentin Ciobârcã
Militarii Regimentului 30 Gardă prezintă onorul (Military of the 30th Guard Regiment presenting the honor)- foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 765 ori.
Fotografie de grup (Family photo)- foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 946 ori.