Promoția 2008 - Universitatea Națională de Apărare (Graduates 2008 - National Defence University)

Militarii Regimentului 30 Gardã prezintã onorul (Military of the 30th Guard Regiment presenting the honor)- foto Valentin Ciobârcã

Militarii Regimentului 30 Gardă prezintă onorul (Military of the 30th Guard Regiment presenting the honor)- foto Valentin Ciobârcă