Promoția 2008 - Universitatea Națională de Apărare (Graduates 2008 - National Defence University)

Alocuiunea rectorului U.N.Ap., gl.prof.univ.dr. Mircea Mureºan (Speech of the NDU, General, Professor,Ph.D.Mircea Mureºan) - foto Valentin Ciobârcã

Alocuiunea rectorului U.N.Ap., gl.prof.univ.dr. Mircea Mureșan (Speech of the NDU, General, Professor,Ph.D.Mircea Mureșan) - foto Valentin Ciobârcă