Promoția 2008 - Universitatea Națională de Apărare (Graduates 2008 - National Defence University)

Recompensarea ºefului promoþiei (Award for the chief of graduates)- foto Valentin Ciobârcã

Recompensarea șefului promoției (Award for the chief of graduates)- foto Valentin Ciobârcă