Ministerul Apărării alături de populația afectată de inundații - 31 iulie (Ministry of Defense supporting the flood affected population - July 31)

Militarii B. 335 Art. Botoºani, care au acþionat la Radãuþi Prut, Ripiceni, Stefãneºti (Military from the 335th Artillery Battalion Botoºani acted in Radãuþi Prut, Ripiceni, Stefãneºti)- foto plt. Nicoroci Costel

Militarii B. 335 Art. Botoșani, care au acționat la Radăuți Prut, Ripiceni, Stefănești (Military from the 335th Artillery Battalion Botoșani acted in Radăuți Prut, Ripiceni, Stefănești)- foto plt. Nicoroci Costel