Prima zi a taberei de vară pentru cercetași (The first day in summer camp)

Vizitarea ªcolii de Maiºtri Militari de marinã (Visit to the School of Maritime NCOs)- foto Florin Ionescu

Vizitarea Școlii de Maiștri Militari de marină (Visit to the School of Maritime NCOs)- foto Florin Ionescu