Lecþia de supravieþuire - tehnici de realizarea a unui adapost improvizat (Survival lesson-make a shalter)- foto Plt. maj Florin IonescuÎntr-un  adapost improvizat tip Iglu (In a igloo type shelter)- foto Plt. maj. Florin IonescuPlanul pentru urmatorul atac se discutã în adapostul de sub pãmânt (The plan for the future attack is discussed in the underground shelter)- foto Plt. maj Florin Ionescu
Lecția de supraviețuire - tehnici de realizarea a unui adapost improvizat (Survival lesson-make a shalter)- foto Plt. maj Florin Ionescu
Vizualizat: 1929 ori.
Într-un adapost improvizat tip Iglu (In a igloo type shelter)- foto Plt. maj. Florin Ionescu
Vizualizat: 1901 ori.
Planul pentru urmatorul atac se discută în adapostul de sub pământ (The plan for the future attack is discussed in the underground shelter)- foto Plt. maj Florin Ionescu
Vizualizat: 1776 ori.
Cum sã realizezi ºi sã foloseºti o capcanã (How to do and use a trap)- foto Plt. maj Florin Ionescu Cum se citeºte o hartã  (How to read a map)- foto Plt. maj Florin IonescuCunoaºterea armamentului de infanterie (Use the Infantry armament)- foto Plt. maj Florin Ionescu
Cum să realizezi și să folosești o capcană (How to do and use a trap)- foto Plt. maj Florin Ionescu
Vizualizat: 1706 ori.
Cum se citește o hartă (How to read a map)- foto Plt. maj Florin Ionescu
Vizualizat: 1717 ori.
Cunoașterea armamentului de infanterie (Use the Infantry armament)- foto Plt. maj Florin Ionescu
Vizualizat: 1886 ori.
Cum se foloseºte armamentul de infanterie (How to use the Infantry armament)- foto Plt. maj Florin Ionesc Cum sa recunoºti o fântanã falsã (How to recognize a fake well)- foto Plt. maj Florin IonescuIn marº (In march) -foto Plt. maj Florin Ionescu
Cum se folosește armamentul de infanterie (How to use the Infantry armament)- foto Plt. maj Florin Ionesc
Vizualizat: 2146 ori.
Cum sa recunoști o fântană falsă (How to recognize a fake well)- foto Plt. maj Florin Ionescu
Vizualizat: 1743 ori.
In marș (In march) -foto Plt. maj Florin Ionescu
Vizualizat: 1687 ori.
Orientarea in teren (Orientation in terrain)- foto Plt. maj Florin Ionescu Ultimele pregatiri înainte de marº (Last preparation before the march) - foto Plt. maj Florin IonescuVizita la cetatea Heracleea (Visit to Heracleea fortress)- foto Plt. maj Florin Ionescu
Orientarea in teren (Orientation in terrain)- foto Plt. maj Florin Ionescu
Vizualizat: 1593 ori.
Ultimele pregatiri înainte de marș (Last preparation before the march) - foto Plt. maj Florin Ionescu
Vizualizat: 1739 ori.
Vizita la cetatea Heracleea (Visit to Heracleea fortress)- foto Plt. maj Florin Ionescu
Vizualizat: 1911 ori.