Ceremonial de înalþare a pavilionului în faþa Comandamentului Flotei (Hoist of Flag in front of the Flotilla Command)Contraamiral de flotilã Dorin Danilã, ºeful SMFN, adresându-se audienþei (Flotilla Rear-Admiral Dorin Danilã, chief of the Navy Staff, addressing to the audiance)ªeful Statului Major General, amiral Gheorghe Marin, oferã o medalie viceamiralului în rezervã Ilie ªtefan (Chief of General Staff, Admiral Gheorghe Marin awards the medal to Rear-Admiral(ret)Ilie ªtefan
Ceremonial de înalțare a pavilionului în fața Comandamentului Flotei (Hoist of Flag in front of the Flotilla Command)
Vizualizat: 653 ori.
Contraamiral de flotilă Dorin Danilă, șeful SMFN, adresându-se audienței (Flotilla Rear-Admiral Dorin Danilă, chief of the Navy Staff, addressing to the audiance)
Vizualizat: 551 ori.
Șeful Statului Major General, amiral Gheorghe Marin, oferă o medalie viceamiralului în rezervă Ilie Ștefan (Chief of General Staff, Admiral Gheorghe Marin awards the medal to Rear-Admiral(ret)Ilie Ștefan
Vizualizat: 668 ori.
Amiralul Gheorghe Marin acordã o medalie ºefului SMFN (Admiral Gheorghe Marin awards a medal to the chief of the Navy Staff)Defilarea Gãrzii de Onoare (Parade of the Guard of Honor)Ceremonial la Monumentul Marinarilor (Ceremony at the Monument of the Sailors)
Amiralul Gheorghe Marin acordă o medalie șefului SMFN (Admiral Gheorghe Marin awards a medal to the chief of the Navy Staff)
Vizualizat: 715 ori.
Defilarea Gărzii de Onoare (Parade of the Guard of Honor)
Vizualizat: 598 ori.
Ceremonial la Monumentul Marinarilor (Ceremony at the Monument of the Sailors)
Vizualizat: 559 ori.
Slujba religioasã în memoria marinarilor cazuþi la datorie (Religious ceremony in the memory of the lost in action sailors)Depuneri de coroane la Monumentul Marinarilor (Lay of wreaths at the Monument of the Sailor)Defilarea Gãrzii de Onoare în faþa Monumentului Marinarilor (Parade of the Guard of Honor in front of the Monument of the Sailors)
Slujba religioasă în memoria marinarilor cazuți la datorie (Religious ceremony in the memory of the lost in action sailors)
Vizualizat: 547 ori.
Depuneri de coroane la Monumentul Marinarilor (Lay of wreaths at the Monument of the Sailor)
Vizualizat: 521 ori.
Defilarea Gărzii de Onoare în fața Monumentului Marinarilor (Parade of the Guard of Honor in front of the Monument of the Sailors)
Vizualizat: 528 ori.