O grupã de la Infanteria Marinã se apropie de falezã executând foc cu muniþie de manevrã (A Marine Corps team comes closer to the cliff firing the dummy ammunition)- Foto: ªtefan Ciocan Scafandru militar în acþiune (Military diver in action)- Foto: ªtefan Ciocan Un grup de scafandri executã un exerciþiu  pe falezã (Team of divers performing an exercise on the cliff)- Foto: ªtefan Ciocan
O grupă de la Infanteria Marină se apropie de faleză executând foc cu muniție de manevră (A Marine Corps team comes closer to the cliff firing the dummy ammunition)- Foto: Ștefan Ciocan
Vizualizat: 730 ori.
Scafandru militar în acțiune (Military diver in action)- Foto: Ștefan Ciocan
Vizualizat: 697 ori.
Un grup de scafandri execută un exercițiu pe faleză (Team of divers performing an exercise on the cliff)- Foto: Ștefan Ciocan
Vizualizat: 623 ori.
Public pe falezã (Audiance on the cliff)- Foto: ªtefan Ciocan Jocuri marinãreºti, trasul parâmei (Maritime games)- Foto: ªtefan Ciocan Botezul marinãresc (Sailor's baptize)- Foto: ªtefan Ciocan
Public pe faleză (Audiance on the cliff)- Foto: Ștefan Ciocan
Vizualizat: 580 ori.
Jocuri marinărești, trasul parâmei (Maritime games)- Foto: Ștefan Ciocan
Vizualizat: 608 ori.
Botezul marinăresc (Sailor's baptize)- Foto: Ștefan Ciocan
Vizualizat: 646 ori.
Spectatori pe faleza din faþa Comandamentului Flotilei (Audiance on the cliff, in front of the Flotilla Headquarters)- Foto: ªtefan Ciocan Ministrul Apãrãrii Teodor Meleºcanu face declaraþii jurnaliºtilor prezenþi la activitate (Minister of Defense, Teodor Meleºcanu,during the statement for the journalists who were present in the activity)  - Foto: ªtefan Ciocan Defilarea gãrzii de onoare (Parade of the Guard of Honor)- Foto: ªtefan Ciocan
Spectatori pe faleza din fața Comandamentului Flotilei (Audiance on the cliff, in front of the Flotilla Headquarters)- Foto: Ștefan Ciocan
Vizualizat: 567 ori.
Ministrul Apărării Teodor Meleșcanu face declarații jurnaliștilor prezenți la activitate (Minister of Defense, Teodor Meleșcanu,during the statement for the journalists who were present in the activity) - Foto: Ștefan Ciocan
Vizualizat: 576 ori.
Defilarea gărzii de onoare (Parade of the Guard of Honor)- Foto: Ștefan Ciocan
Vizualizat: 588 ori.
Fanfara Marinei Militare (Navy Band)- Foto: ªtefan Ciocan
Fanfara Marinei Militare (Navy Band)- Foto: Ștefan Ciocan
Vizualizat: 836 ori.