Contraamiralul de flotilã Gheorghe Petria, locþiitorul ºefului SMFN, în deschiderea activitãþii (Flotilla Rear-Admiral Gheorghe Petria, deputy chief of the Navy Staff)  - foto Petricã MihalacheGl.(ret) Marin Dragnea, preºedintele ANVR, adresându-se audienþei (General ret.Marin Dragnea, WVNA president, addressing to the audiance)- foto Petricã MihalacheParticipanþii la inaugurarea expoziþiei de picturã (Participants in the paint exhibition vernishing)- foto Petricã Mihalache
Contraamiralul de flotilă Gheorghe Petria, locțiitorul șefului SMFN, în deschiderea activității (Flotilla Rear-Admiral Gheorghe Petria, deputy chief of the Navy Staff) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 648 ori.
Gl.(ret) Marin Dragnea, președintele ANVR, adresându-se audienței (General ret.Marin Dragnea, WVNA president, addressing to the audiance)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 583 ori.
Participanții la inaugurarea expoziției de pictură (Participants in the paint exhibition vernishing)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 614 ori.
Marinari vizitând expoziþia (Sailors visiting the exhibition)- foto Petricã MihalacheExponate pe teme marinãreºti la Muzeul Militar Naþional (Maritime exhibits at the National Military Museum) - foto Petricã Mihalache
Marinari vizitând expoziția (Sailors visiting the exhibition)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 615 ori.
Exponate pe teme marinărești la Muzeul Militar Național (Maritime exhibits at the National Military Museum) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 607 ori.