Ziua Distinșilor Vizitatori în Poligonul Mărtinești (Day of Distinguished Guests in Mărtinești shooting range)

Oficialitãþi prezente la exerciþiu (Officials present in the exercise)- foto Emil Moritz

Oficialități prezente la exercițiu (Officials present in the exercise)- foto Emil Moritz