Lucrările Grupului Director al Batalionului Multinațional de Geniu TISA (Works of TISA Engineering Multinational Battalion Director Group)

Gl. lt. Mihail Orzeaþã înmâneazã placheta Batalionului 52 Geniu TISA ºefului delegaþiei ucrainene (Lieutenant General Mihail Orzeaþã hands the booklet of the 52nd Engineering Battalion TISA to the chief of the Ukrainian delegation)

Gl. lt. Mihail Orzeață înmânează placheta Batalionului 52 Geniu TISA șefului delegației ucrainene (Lieutenant General Mihail Orzeață hands the booklet of the 52nd Engineering Battalion TISA to the chief of the Ukrainian delegation)