Festivitate la Școala Militară de Maiștrii a Forțelor Navale

Comandor Marian  Bardan, comandantul ªcolii Militare de Maiºtri Militari a Forþelor Navale Amiral ION MURGESCU

Comandor Marian Bardan, comandantul Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale Amiral ION MURGESCU