Vizita în România a comandantului Forțelor Armate Naționale ale Letoniei (Commander of Latvian Armed Forces in visit in Romania)

Oaspetele leton trece în revistã garda de onoare (Latvian guest reviews the Guard of Honor)- foto Valentin Ciobârcã

Oaspetele leton trece în revistă garda de onoare (Latvian guest reviews the Guard of Honor)- foto Valentin Ciobârcă