ªeful Statului Major al Forþelor Terestre deschide simpozionul "Rãzboiul bazat pe efecte"(Chief of Army Staff opens the symposium)Conf. univ. dr. Neculae Nabarjoiu - Orniss - prezintã  Securitatea informaþiilor clasificate în operaþiile bazate pe efecte (Pofessor Neculae Nabarjoiu -Orniss, Ph.D. presents the security of classified information in operations based on effects)General locotenent dr. Teodor Frunzeti prezintã aspecte ale razboiului bazat pe efecte (Lieutenant General Teodor Frunzeti Ph.D. presnts the aspects of the war based on effects)
Șeful Statului Major al Forțelor Terestre deschide simpozionul "Războiul bazat pe efecte"(Chief of Army Staff opens the symposium)
Vizualizat: 858 ori.
Conf. univ. dr. Neculae Nabarjoiu - Orniss - prezintă Securitatea informațiilor clasificate în operațiile bazate pe efecte (Pofessor Neculae Nabarjoiu -Orniss, Ph.D. presents the security of classified information in operations based on effects)
Vizualizat: 1148 ori.
General locotenent dr. Teodor Frunzeti prezintă aspecte ale razboiului bazat pe efecte (Lieutenant General Teodor Frunzeti Ph.D. presnts the aspects of the war based on effects)
Vizualizat: 912 ori.
General maior ing. Marcel Opriº -Directorul STS - Contribuþia comunicaþiilor speciale la  asigurarea securitãþii naþionale (Major General Eng. Marcel Opriº, STS - Contribution of special communication in national security)Gl mr. dr. Nicolae Roman prezintã Operaþii bazate pe efecte-implicaþii privind doctrina operaþiilor forþelor terestre (Major General Nicolae Roman Ph.D.presents the operations based on effects- implications on the army operations doctrine)Asistenþa participantã la lucrãri (Participants)
General maior ing. Marcel Opriș -Directorul STS - Contribuția comunicațiilor speciale la asigurarea securității naționale (Major General Eng. Marcel Opriș, STS - Contribution of special communication in national security)
Vizualizat: 969 ori.
Gl mr. dr. Nicolae Roman prezintă Operații bazate pe efecte-implicații privind doctrina operațiilor forțelor terestre (Major General Nicolae Roman Ph.D.presents the operations based on effects- implications on the army operations doctrine)
Vizualizat: 954 ori.
Asistența participantă la lucrări (Participants)
Vizualizat: 935 ori.
Inchiderea lucrarilor simpozionului (Close of symposium)
Inchiderea lucrarilor simpozionului (Close of symposium)
Vizualizat: 878 ori.